Zorginstellingen

Een samenwerking tussen een kinderboerderij en een zorginstelling komt vaak voor. Cliënten van de zorginstelling kunnen dan hun dagbesteding hebben op de kinderboerderij en bepaalde klussen kunnen onder begeleiding uitgevoerd worden door de cliënten. Helaas wordt er niet altijd goed nagedacht over de consequenties die dit kan hebben voor het welzijn van de dieren op de kinderboerderij. Immers als het gaat om aandacht, begeleiding en veiligheid staan mensen veelal boven de dieren op het prioriteitenlijstje. 

Op een kinderboerderij dient altijd het welzijn van de dieren voorop te staan. Het mag niet zo zijn dat het welzijn van de dieren ondergeschikt wordt aan een zinvolle dagbesteding van cliënten en dat dit ten koste van dieren gaat. Net zoals ouders verantwoordelijk zijn voor een goede verzorging van huisdieren en niet hun kinderen, geld dit ook voor de begeleiders. Het is onverantwoord om de verantwoordelijkheid voor kwetsbare dieren te leggen bij mensen die verstandelijk of emotioneel beperkt zijn en geen dierenverzorgingsopleiding gevolgd hebben en daardoor niet de kennis in huis hebben over de dieren. Bij het helpen met de verzorging van de dieren moet altijd voorop staan dat dit niet ten koste van de dieren mag gaan. Cliënten dienen voldoende begeleid te worden in de omgang met dieren en de begeleiding dient de kennis in huis te hebben hoe de verschillende dieren op de kinderboerderij verzorgt horen te worden en ook moeten zij kunnen zien wanneer een dier ziek is. 

Aandachtspunten waaraan een kinderboerderij die samenwerkt met een zorginstelling hoort te voldoen in het kader van het waarborgen van het dierenwelzijn:

  •  De beheerder moet zowel (eind)verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de dieren als de begeleiding van de cliënten.  Dit zijn twee verschillende takken van sport, die dan in het takenpakket van een functionaris worden geschoven. Eerst moet gekeken worden of de beheerder dit aan kan.
  • Is er genoeg personeel om de cliënten (indien mensen met een verstandelijke of emotionele beperking) en de dieren en de interactie tussen die twee, in de gaten te houden en te begeleiden. Is er qua noodzakelijke werkzaamheden/klussen genoeg monitoring op kwaliteit, frequentie en veiligheid?
  • Is de financiering van de kinderboerderij dusdanig dat het welzijn van de dieren geborgd is als er bijvoorbeeld een bezuinigingsronde plaatsvindt? Het wegbezuinigen van dierverzorgers/begeleiders kan leiden tot onveiligheid, verwaarlozing van dieren op de kinderboerderij.
Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons