Wat kun jij doen?

De dieren op de kinderboerderijen kunnen zelf niet voor hun recht op een goed leven opkomen. Om te zorgen dat ze een beter leven krijgen en er oud mogen worden hebben ze daarom jouw hulp hard nodig. Jij kunt voor hen het verschil maken. Doe daarom iets voor hen:

 • Teken de petitie voor het Kinderboerderijenbesluit als beleid voor het welzijn voor dieren op alle kinderboerderijen.
 • Verspreid de petitie via de social media en laat vrienden, familie en kennissen ook de petitie ondertekenen.
 • Houd op school een spreekbeurt over dierenwelzijn op kinderboerderijen. Veel mensen weten niet dat er veel dierenleed plaats kan vinden op een kinderboerderij. Bewustwording is daarom belangrijk.
 • Vraag aan de beheerder(s) van de kinderboerderij bij jou in de buurt naar het fokbeleid en laat weten hoe het diervriendelijk kan.
 • Kijk kritisch naar hoe de dieren gehuisvest zitten. Zitten sociale dieren samen met soortgenoten? Hebben ze voldoende ruimte om hun natuurlijke behoeften te kunnen uiten? Zie voor informatie daarover per diersoort het Kinderboerderijenbesluit en de website.
 • Zitten de dieren slecht gehuisvest en alleen, vraag dan waarom de dieren zo gehuisvest zitten en laat weten hoe het anders moet.
 • Wijs hen op het Kinderboerderijenbesluit en geef aan dat jij het belangrijk vindt dat de dieren een goed leven hebben op de kinderboerderij en er oud mogen worden. Vraag of ze bereid zijn om het Kinderboerderijenbesluit als richtlijn voor dierenwelzijn op de boerderij te willen gebruiken. Geef aan dat jij als trouwe bezoeker dat erg belangrijk vindt.
 • Ga na of de dieren veilig zitten na sluitingstijd.
 • Kijk naar op wat voor manier er educatie plaatsvindt en of er eerlijke educatie wordt gegeven over hoe de dieren in de vee-industrie in ons land gehouden worden.
 • Maak foto's van de misstanden die je ziet.
 • Wanneer je niets bereikt met een gesprek met het beheer, stuur dan je klacht met evt. foto’s naar het bestuur van de kinderboerderij en de subsidiegevers (zoals gemeenten en sponsors). Vertel hen ook hoe het anders kan. Stuur een kopie daarvan naar ons toe.
 • Begin een handtekeningenactie in jouw buurt om een diervriendelijk  beleid te bewerkstelligen op jullie kinderboerderij.
 • Is de kinderboerderij deels afhankelijk van subsidie van de gemeente neem dan contact op met raadsleden en de verantwoordelijke wethouder. Wijs hen op ons Kinderboerderijenbesluit en vraag hen of zij dit willen meenemen als eis voor de subsidietoezegging.
 • Maak gebruik van je spreekrecht op raadsvergaderingen wanneer het onderwerp kinderboerderij op de agenda staat. Laat weten wat jij belangrijk vindt. Veel gemeenten denken dat het Keurmerk Kinderboerderijen het welzijn van dieren voldoende waarborgt. Laat hen weten dat dit niet klopt en wijs hen op het Kinderboerderijenbesluit dat door dierenwelzijnsorganisaties is ontwikkeld en wordt ondersteund.
 • Veel kinderboerderijen werken samen met (basis)scholen en maatschappelijke organisaties. Wend je ook tot hen om te bewerkstelligen dat er een diervriendelijk beleid komt.
 • Neem contact met ons op en breng ons op de hoogte over de misstanden die je aantrof. Voor ons is dat handig om de misstanden in kaart te kunnen brengen.
 • Kom jij een diervriendelijke kinderboerderij tegen waar het fokbeleid diervriendelijk is, de dieren goed gehuisvest zitten en er oud mogen worden en er eerlijke educatie wordt gegeven, geef dan de beheerder(s) hiervoor een GROOT COMPLIMENT.
 • Maak foto's van de diervriendelijke huisvesting van de dieren en breng ons op de hoogte van deze diervriendelijke kinderboerderij.
Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons