Wanneer melden bij 144?

Wat volgens de wet Dieren niet mag is om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of het dier in zijn gezondheid en welzijn te benadelen. Ook dient een hulpbehoevend dier de nodige zorg te krijgen. In de Wet Dieren staat in artikel 2.1 lid 1 duidelijk omschreven dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Bij lid 6 van artikel 2.1 staat dat een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg dient te verlenen. Lid 7 van dit artikel stelt dat dit ook van toepassing is ten aanzien van andere dan gehouden dieren. In artikel 2.2 van de Wet dieren staat bij lid 8 dat het houders van dieren verboden is hun dieren de nodige zorg te onthouden.

De gezondheid en het welzijn van een dier benadelen is een rekbaar begrip. In principe benadeel je het welzijn van het dier ook al wanneer  je het dier te klein en zonder soortgenoot (als het dier een groepsdier is) huisvest. De kans is echter groot dat deze overtreding niet serieus genomen wordt door de dierenpolitie. Wanneer een ziek dier op de kinderboerderij  geen medische hulp krijgt en aan zijn lot wordt overgelaten is de kinderboerderij duidelijk wel  in overtreding. Voor zo’n geval en wanneer dieren echt veel te klein en vies gehuisvest zitten en zichtbaar verwaarloosd worden kun je de dierenpolitie bellen. Verzamel altijd zoveel mogelijk bewijsmateriaal door filmopnamen en foto’s.

Vind jij dat er sprake is van mishandeling en of verwaarlozing en overtreding van bovenstaande artikelen in de Wet dieren, bel dan met 144 en meld dit aan de Dierenpolitie. Doe ook aangifte bij een politiebureau. Laat je niet wegsturen; je hebt het recht om aangifte te doen. Je kunt het desnoods ook schriftelijk doen. Je kunt hier een voorbeeld van zo’n schriftelijke aangifte downloaden (MS WORD). Controleer later wat er met je melding/aangifte is gebeurd. Vraag om een terugkoppeling.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons