Wanneer en waar misstanden te melden?

Lang niet alle misstanden die je aan kunt treffen bij een kinderboerderij en die het welzijn van de dieren aantast zijn verboden. Zo is het niet verboden om ongebreideld  te fokken. Dieren mogen verhandeld en geslacht worden. Dieren mogen te klein en alleen gehuisvest zitten. De regelgeving schiet daarin ernstig te kort.

Meld het ons

Om de misstanden die op de kinderboerderijen en dierenweides plaats vinden  in kaart te kunnen brengen is het voor ons erg handig als deze ook bij ons gemeld worden. Graag met vermelding van naam en adres van de kinderboerderij, wat de misstanden zijn en foto- en/ of filmmateriaal. En natuurlijk graag ook een verslag van wat je zelf ondernomen al hebt. Wij zijn niet in staat direct in te grijpen, maar door het verzamelen van alle binnengekomen klachten kunnen wij de noodzaak van een diervriendelijk beleid op kinderboerderijen nog duidelijker maken.

Misstanden kunnen gemeld worden bij:

Comité Dierennoodhulp

Postbus 94724

1090 GS Amsterdam

Doe zelf iets!

De dieren op de kinderboerderij kunnen zelf niets doen aan alle misstanden. Zij hebben jouw hulp daarbij hard nodig. Als individu kun je best veel doen tegen het leed wat je tegen komt op de kinderboerderij. Bedenk dat je niet de enige bent, maar met andere bezoekers en buurtbewoners  een grote invloedrijke groep kunt vormen! Hier kun je lezen wat je allemaal zelf kunt doen.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons