Waarom een Kinderboerderijenbesluit?

Nederland telt ruim 500 kinderboerderijen en dierenweides. Lang niet altijd hebben de dieren het daar goed. Om een aantal misstanden te noemen die veelvuldig voorkomen: Sociale dieren die alleen moeten leven, dieren die slecht gehuisvest zijn waardoor ze hun natuurlijke behoeften niet kunnen uiten en veel dieren die niet oud mogen worden. Ook worden  zieke dieren  soms aan hun lot overgelaten en krijgen niet de  medische zorg die ze nodig hebben.

Helaas voldoet de huidige wet‐ en regelgeving  niet  aan de richtlijnen zoals die zouden moeten gelden in aansluiting op de werkelijke welzijnsbehoeften van dieren op de kinderboerderij. De huidige regelgeving van de overheid en het Keurmerk Kinderboerderijen zoals deze momenteel gehanteerd worden door de branche, medewerkers en gemeenten zijn basale richtlijnen en doen te weinig  recht aan de werkelijke welzijnsbehoeften van dieren gehouden op de kinderboerderij.

De initiatiefnemers van dit Kinderboerderijenbesluit maken zich grote zorgen over het welzijn van dieren op kinderboerderijen en vinden dat zowel de branche, de bezoeker en eigenlijk iedereen in Nederland, beter op de hoogte moeten zijn van de welzijnsbehoeften van dieren op de kinderboerderij.

Het bestaansrecht van een kinderboerderij wordt ontleend aan het doel dat de kinderboerderij in de maatschappij heeft. Onderstaande uitgangspunten staan in volgorde van belangrijkheid:

1. De intrinsieke waarde van het dier en de educatie daarover dient het uitgangspunt te zijn.

Dat wil zeggen: de waarde die het dier zelf heeft met zijn kwaliteiten en eigenschappen, die

losstaat van de waarde die het dier voor de mens heeft. Het doel van de kinderboerderij is

mensen te laten zien hoe je dieren met respect benadert en behandelt, uitgaande van het

perspectief van het dier. Een goede kinderboerderij brengt bezoekers respect voor dieren

bij.

2. Educatie over de afkomst van dierlijke producten als melk, vlees en eieren.

3. Buurtfunctie.

In dit Kinderboerderijenbesluit worden de aard en welzijnsbehoeften van het dier op de eerste plaats gezet. Een goede kinderboerderij houdt rekening met de behoeften van het dier en zorgt ervoor dat het dier een kwalitatief optimaal leven leidt. Er is respect voor en kennis van dieren.  Wij hopen dat dit Kinderboerderijenbesluit als leidraad gaat dienen voor verantwoord beheer en dat het dierenwelzijn hierdoor geborgd wordt op alle kinderboerderijen (stadsboerderijen, dierenweides  en hertenkampen) in Nederland.

Deze petitie is een initiatief van Comité Dierenoodhulp en Stichting DierenVangnet.

Dier&Recht, Stichting Menodi, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een Vriend (EDEV), Varkens in Nood, Ganzenbescherming NederlandStichting Melief, Stichting Cavia, Stichting Dierennood, Stichting KonijnenBelangen, Stichting Akka’s Ganzenparadijs, Stichting Stem voor Dieren, Animal RightsVier Voeters en PiepVandaag.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons