Veiligheid en gezondheid

Niet altijd komen kinderboerderijen prettig in het nieuws. Soms breekt er een brand uit en komen er heel veel dieren om. Ook komt het helaas regelmatig voor dat dieren na sluitingstijd worden getreiterd, mishandeld of gestolen.

Kinderboerderijen moeten hun dieren daar tegen beschermen. Dat kan door goede brandpreventiemaatregelen en bijvoorbeeld een alarminstallatie die af gaat bij rookontwikkeling. Om mishandeling te voorkomen dienen de dieren alleen door het publiek bezocht te kunnen worden als de beheerder of een andere gekwalificeerde medewerker hier toezicht op kan houden. En als de beheerders naar huis gaan moet het niet zo zijn dat de dieren op de kinderboerderij vogelvrij zijn voor dierenbeulen die met gemak, als de duisternis invalt, de dieren wat aan kunnen doen. Daarom moet er voldoende toezicht zijn op de dieren, ook na sluitingstijd.

Dat kan door de aanwezigheid van een beheerder die er ook na sluitingstijd is omdat hij op het terrein woont. Een andere manier van beter toezicht is het plaatsen van bewakingscamera's en alarminstallaties. En soms is het verstandiger om de dieren voor hun eigen veiligheid na sluitingstijd op te hokken. Op plekken waar de veiligheid van de dieren niet voldoende gewaarborgd kan worden moet je geen kinderboerderij willen hebben. Je mag dieren immers niet ten prooi laten vallen van dierenbeulen.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons