Teken de petitie

Aan het beheer en bestuur van alle kinderboerderijen en dierenweides, vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland, de gemeenten, de landelijke overheid, subsidiegevers en sponsors,

Als bezoeker van de kinderboerderij vind ik het heel belangrijk dat de dieren op een kinderboerderij een goed leven hebben. Sociale dieren dienen daarom samen met andere soortgenoten gehuisvest te worden en voldoende ruimte te krijgen waarin zij hun natuurlijke behoeften kunnen uiten. De dieren hebben er recht op om  oud te mogen worden op de kinderboerderij en dus niet te eindigen bij handelaar en slacht. Als een dier ziek is heeft het recht op medische hulp. Ook dient er eerlijke educatie over de dieren die in ons land gehouden worden te komen. Het Keurmerk Kinderboerderijen waarborgt deze welzijnsaspecten voor de dieren onvoldoende. Op veel kinderboerderijen wordt er onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de dieren. Ik verzoek u daarom dringend om het Kinderboerderijenbesluit dat speciaal met dit doel door dierenwelzijnsorganisaties is ontwikkeld als beleid te nemen in het beheer van de kinderboerderij en dit mee te nemen als voorwaarde voor het wel of niet financieel steunen van de kinderboerderij.

Ondergetekend,

Nog 3.547 nodig!

0
10.000

Deze mensen hebben al getekend!

12 uur 35 sec
Anoniem
3 dagen 23 uur
Erna Desancte
3 dagen 23 uur
Rebecca Van Midden
6 dagen 1 uur
Amber Deuschle
1 week 4 dagen
Roos de Rijck
Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons