Alkmaar primeur: eerste gemeentelijke kinderboerderij ontvangt keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen

Op woensdagochtend 22 mei om 10.30 uur is het feest bij stadsboerderij de Hout, Hertenkamppad 1 in Alkmaar. Deze Alkmaarse stadsboerderij is de eerste gemeentelijke kinderboerderij in ons land die het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen in ontvangst gaat nemen. Alkmaar heeft met gehele instemming van de gemeenteraad bewust gekozen om hun eigen stadsboerderij diervriendelijk te maken. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen zal het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen feestelijk in ontvangst nemen. Bij deze feestelijke overhandiging zijn er ook 70 leerlingen aanwezig van basisschool De Kennemerpoort en ouderen uit verzorgingstehuis Westerhout. Om het te vieren worden alle dieren getrakteerd op lekkers als maïs, wortels, appels, andijvie en lof. De stadsboerderij heeft ook nieuwe informatieborden waarop allerlei interessante weetjes staan over de dieren en over het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen.

Bij kinderboerderijen die het keurmerk ontvangen mogen alle dieren oud worden, wordt er niet gefokt maar worden nieuwe dieren uit een opvang gehaald.  Sociale dieren zitten altijd met soortgenoten gehuisvest en dieren hebben voldoende ruimte om zich natuurlijk te gedragen en mensen uit de weg te gaan. Ook krijgen de dieren als ze ziek zijn medische zorg en zijn er geen actieve knuffeluurtjes.
 
Het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen is een initiatief van Comité Dierennoodhulp en wordt uitgereikt in samenwerking met stichting Goedland. Deze organisaties zetten zich gezamenlijk in voor het diervriendelijk krijgen van alle Nederlandse kinderboerderijen.   "Een dier moet je niet enkel geboren laten worden als schattige attractie, om het later als overtallig van de hand te doen of te doden. Dat is respectloos, zo gaan we niet met onze kat en hond om en zo horen we ook niet met andere dieren om te gaan. Dieren willen net als mensen ook prettig oud worden.” aldus Sandra van de Werd namens beide dierenbelangenorganisaties.  

Stadsboerderij De Hout is de zevende kinderboerderij die het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen ontvangt. Van de ongeveer 600 kinderboerderijen en dierenweides in Nederland hebben er slechts nu 7 het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen.   “Wij zijn heel erg blij dat de gemeente Alkmaar als eerste Nederlandse gemeente het goede voorbeeld geeft”, besluit van de Werd. “Kinderen verdienen het om te mogen leren dat dieren oud kunnen worden.“

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons