Vermist geadopteerd geitje Egdib van dierenweide blijkt na zoektocht geslacht

Egdib

In de zomer van 2022 adopteerden Ron Noomen en Sylvia de Hoop een jong dwerggeitje bij Dierenweide Woubrugge om het in de verzorgingskosten te steunen. De dierenweide adverteert de mogelijkheid van adoptie van dieren voor het bijdragen aan de weide actief op haar website en facebook. Ron en Sylvia zochten het geitje regelmatig op, bouwden een band met haar op, en gaven haar de naam Egdib (zie foto). Ze waren van plan om ook de moeder van Egdib te adopteren. Maar toen Ron en Sylvia Egdib in februari opzochten was zij spoorloos verdwenen. Ook de moeder van Egdib was er niet meer. Omdat ze van het bestuur van de dierenweide geen antwoord kregen op hun vraag waar Egdib gebleven was, namen ze contact op met de organisatie Diervriendelijke Kinderboerderijen en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door middel van de registratie-app van de RVO kwamen ze er met behulp van de oormerknummers achter dat Egdib en haar moeder door de dierenweide op 9 februari verkocht zijn aan een handelaar, en dat Egdib die dag via een verzamelplaats in Bunnik naar een slachterij in Lith is gebracht. Op 13 februari is haar registratie met slacht afgemeld. De moeder van Egdib is op 9 februari via verzamelplaats Bunnik naar een slachterij in Herveld gebracht; de registratie van haar slacht is op 10 februari afgemeld. Egdib was nog geen jaar oud. In feite geslacht (met haar moeder en mogelijk nog andere geitjes van de dierenweide) om plaats te maken voor pasgeboren lammetjes.    
 
Deze ontdekking sloeg hard in bij Ron en Sylvia, want ze waren gek op Egdib. Zij vinden het afschuwelijk en niet te verteren wat er met haar en haar moeder is gebeurd. Ron en Sylvia waren net zoals de meeste bezoekers van kinderboerderijen en dierenweides in de veronderstelling dat alle dieren er gewoon oud mogen worden. En juist doordat je de dierenweide ook nog kon ondersteunen door dieren te adopteren, hadden ze absoluut niet verwacht dat hun geitje verhandeld en geslacht zou worden. Als ze vooraf hadden geweten van deze mogelijkheid, hadden ze het geitje zeker niet financieel ondersteund. Na contact met de dierenweide over het lot van Egdib, vermeldt de dierenweide nu op haar website dat dieren in het slachthuis terecht kunnen komen voor het beheer van de veestapel. Voorheen stond dat er niet op vermeld, zie de bijlagen. Deze openheid op de website vinden Ron en Sylvia positief, al ontbreekt deze openheid op de dierenweide zelf en kijkt niet iedereen die daar een dier wil adopteren naar de voorwaarden op de website. Het blijft voor hen onbegrijpelijk dat een dierenweide ervoor kiest dat dieren, zoals Egdib, worden geslacht om plaats te maken voor nieuwe dieren.   
 
Dierenleed op landelijke schaal, lot adoptiegeitje Egdib geen uitzondering 
Ook dit jaar zal de dierenweide weer pasgeboren lammetjes verwelkomen, met mogelijk hetzelfde lot als Egdib. Helaas is deze dierenweide geen uitzondering. Het is de dieronvriendelijke realiteit op het merendeel van de ruim 550 kinderboerderijen en dierenweides in ons land waar je vaak ook dieren kunt adopteren. De meeste bezoekers zijn zich er niet van bewust dat al die schattige jonge dieren die in het voorjaar geboren worden geen lang leven beschoren zijn, en/of dat een ander dier letterlijk geruimd wordt. De kinderboerderijen en dierenweides maken nu blij in de media de geboortes bekend en houden Jongdierendagen, maar vertellen niet aan de bezoekers wat de gevolgen zijn van dit fokbeleid. Gangbaar is dat vrijwel al deze dieren als ze wat ouder worden via de handelaar verdwijnen naar de slacht, maar dat is iets wat men liever verzwijgt en binnenshuis houdt. Ook aan de mensen die de dieren adopteren. 
 
Ron en Sylvia kunnen hun geadopteerde geitje Egdib niet meer terughalen. Om die reden willen ze het trieste lot van Egdib als symbool gebruiken dat het echt anders moet. Zij willen de onnodige dood van Egdib omvormen tot iets positiefs: zij maken zich er daarom nu hard voor dat andere geitjes en bokjes die op kinderboerderijen en dierenweides geboren worden niet hetzelfde lot als Egdib ondergaan. Ron en Sylvia willen, net zoals Diervriendelijke Kinderboerderijen, dat kinderboerderijen en dierenweides stoppen met dit fokbeleid, en de dieren er fijn oud laten worden. Het is voor de bezoekers juist leuk om een levenslange band op te kunnen bouwen met de vaste bewoners, en hun karakters te leren kennen.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons