Keurmerk Kinderboerderijen van vSKBN

Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) is de brancheorganisatie voor kinderboerderijen. Bij de vSKBN kunnen kinderboerderijen terecht voor ondersteuning en vragen over de bedrijfsvoering, educatiemogelijkheden, dierenwelzijn, wet- en regelgeving, etc. Daarnaast behartigt de vSKBN de belangen van kinderboerderijen bij de overheid (zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk) en bij instellingen. Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland heeft ook het Keurmerk Kinderboerderijen. Al komt in dit keurmerk het onderwerp dierenwelzijn wel mondjesmaat aan de orde, het waarborgt helaas onvoldoende op veel belangrijke punten het welzijn van de dieren. Zo mag er nog altijd ongebreideld gefokt worden wat de dood van veel dieren betekent en worden er behalve de onvoldoende minimale eisen voor huisvesting van de overheid geen huisvestingseisen gesteld. In het hele document dat bestaat uit 97 bladzijden gaan er slechts een gering aantal bladzijden over dierenwelzijn. Er staan gelukkig ook wat verbeteringen in, zoals dat dieren zich moeten kunnen afzonderen. Wanneer het gaat om veiligheid in dit keurmerk betreft het slechts de veiligheid van mensen. Geen letter in het Keurmerk is eraan gewijd dat een kinderboerderij ook ná sluitingstijd zorg moet dragen voor de veiligheid van de dieren en dat dit door bijvoorbeeld permanent toezicht of bewakingscamera's bewerkstelligd dient te worden. Jaarlijks worden er veel dieren op kinderboerderijen na sluitingstijd slachtoffer van dierenbeulen omdat maatregelen hiertegen ontbreken.

Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland verzaakt het tot nu toe om voor de dieren op te komen en het dierenwelzijn goed te waarborgen in haar keurmerk. Als brancheorganisatie kan zij er immers voor zorgen dat er verandering plaatsvindt, zodat er daadwerkelijk goed met dieren omgesprongen gaat worden op de kinderboerderijen in ons land.

Duurzame dieren?

In haar Keurmerk Kinderboerderijen beveelt vSKBN het houden van duurzame dieren aan. Maar het woord duurzaamheid heeft in dit geval helaas niets te maken met dat de dieren oud mogen worden op de boerderij. Met duurzaam wordt hier slechts bedoeld dat er gefokt wordt met oud Hollandse rassen. Juist door het fokken daarvan worden er weer meer manlijke dieren geboren en al zijn deze van een zogenaamd oud Hollands ras, in veel gevallen zullen ook zij overbodig zijn en eindigen bij handelaar of slacht.

Tragiek

De tragiek is dat er gemeenten zijn die graag een diervriendelijk beleid op kinderboerderijen willen en de kinderboerderijen in hun gemeente daarom dit keurmerk opleggen, denkend dat dan alles goed geregeld is met betrekking tot het welzijn voor de dieren ... Maar niets is minder waar. Het keurmerk stelt in die zin weinig voor. Wanneer een gemeente werkelijk een diervriendelijk beleid op de kinderboerderijen in hun gemeente wil dan moet men niet voor dit keurmerk kiezen maar voor het Kinderboerderijenbesluit.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons