Huisvesting, natuurlijke behoeften en soorteigen gedrag

Op veel kinderboerderijen is de leefomgeving niet of te weinig aangepast aan de natuurlijke behoeften en het soorteigen gedrag van de dieren. Sociale dieren zijn nog te vaak geïsoleerd gehuisvest. Maar al te dikwijls zitten er dieren in hokken of kleine rennen opgesloten en slijten ze daar hun leven. Hierdoor kunnen ze een groot deel van hun natuurlijke gedragingen en behoeften niet uiten. Om maar een paar voorbeelden van slechte huisvesting te noemen: konijnen in een konijnenflat, een varken alleen die niets anders dan een betonnen ruimte en een kleine uitloop heeft, een koe die alleen op stal staat met slechts een stenen uitloop, zonder een wei om in te grazen.

Dieren verdienen dat niet: ze zitten er immers voor ons plezier. Laten we ze dan ook wat teruggeven door er voor te zorgen dat ze goed gehuisvest worden en voldoende ruimte krijgen om hun natuurlijke gedrag samen met soortgenoten te kunnen uiten. En gun ze dat plezier om samen oud te worden. Dan is een kinderboerderij niet alleen leuk voor ons, maar ook voor de dieren!

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons