Gemeentelijk beleid

Omdat er veel komt kijken bij het verantwoord runnen van een kinderboerderij, dient de gemeente het oprichten en beheren van een kinderboerderij of dierenweide slechts onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Deze voorwaarden moeten worden vastgelegd in een overeenkomst waarin uitgangspunten zijn geformuleerd over onder andere huisvesting, verzorging, fokbeleid, kwaliteitseisen personeel en de financiën die nodig zijn om het dierenwelzijn te borgen. Om het welzijn van de dieren op de kinderboerderij te waarborgen kan als richtlijn het Kinderboerderijenbesluit gebruikt worden door gemeenten. Het Kinderboerderijenbesluit wordt door veel dierenbeschermingsorganisaties ondersteund.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons