Exoten en andere diersoorten die niet op een kinderboerderij thuis horen

Dieren die beslist niet op een kinderboerderij thuis horen alleen al vanwege de slechte voorbeeldfunctie, maar ook omdat dit dieren zijn die ongeschikt zijn om in gevangenschap te leven omdat hun welzijn als ze gehouden worden op een kinderboerderij ernstig wordt aangetast, zijn exoten zoals bijvoorbeeld kangoeroe, kameel, lama, struisvogel en tropische vissen. Nachtdieren zoals bijvoorbeeld chinchilla en vleermuis. Roofvogels zoals bijvoorbeeld uil en valk. Roofdieren zoals bijvoorbeeld vos, wasbeer, fret, marter en bunzing. En reptielen zoals bijvoorbeeld schildpad, slang en salamander.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons