Educatie

Kinderboerderijen hebben een belangrijke educatieve functie. Kinderen maken kennis met dieren en komen zo meer over hen te weten.

Kinderboerderijen kunnen belangrijke informatie aan kinderen verstrekken over hoe ze het beste met hun konijn, cavia en andere dieren om kunnen gaan. En wat belangrijk is om aan te denken bij de verzorging en huisvesting van je huisdier om er voor te zorgen dat het dier zich prettig voelt. Kinderen leren hierdoor om op een respectvolle manier met dieren om te gaan.

Het goede voorbeeld

Maar ... dan moet de kinderboerderij wel het goede voorbeeld geven en de juiste informatie verstrekken en toezicht houden op hoe de kinderen met de dieren om gaan. En daar ontbreekt het nog vaak aan.

Wanneer je bijvoorbeeld konijnen opsluit in een konijnenflat geef je het slechte voorbeeld. Je leert kinderen niet dat het voor een konijn belangrijk is om met een soortgenoot gehuisvest te worden omdat het een groepsdier is en hij zich anders erg eenzaam gaat voelen. En dat het belangrijk is dat een dier zich naar zijn natuurlijke behoeften kan uiten. Dat hij kan huppelen, graven en knagen. Dat kan hij niet in een hokje, maar wel in een grote konijnenren of konijnenberg.

Met onvoldoende toezicht leer je kinderen niet dat ze niet zomaar ieder dier kunnen oppakken omdat sommige dieren daardoor erg angstig worden.

Informatie

De informatie die wél verstrekt wordt op veel kinderboerderijen, bijvoorbeeld over hoe een geit of koe leeft, is vaak maar ten dele waar ... want het laatste stukje wordt weggelaten. Geen kind wordt uitgenodigd om erbij te zijn als de jonge dieren van hun moeder worden gescheiden, in een wagen worden geladen en naar het slachthuis gaan. De kinderboerderijen doen hiermee  alsof dierenleed niet bestaat.

Er wordt luchtig gedaan over de wijze waarop er voor ons eten verderop in Nederland met vee wordt omgesprongen. Vleeskuikens zouden 'lekker scharrelen in hun stal' en fokzeugen brengen hun biggetjes 'ongestoord ter wereld'. Maar de realiteit is anders. Miljoenen dieren kwijnen weg in schuren zonder daglicht, hebben geen ruimte en lijden vreselijk.

Kinderboerderijen zouden het goede voorbeeld moeten geven en goede informatie behoren te verstrekken over hoe je met je huisdier om hoort te gaan en over hoe er in ons land wordt omgegaan met de dieren in de vee-industrie. Niet alleen de mooie kanten behoren aandacht te krijgen, ook de minder fraaie behoren aan bod te komen. Alleen op die manier breng je kinderen echt respect bij voor dieren en laat je ze het verschil zien tussen de vee-industrie en plekken waar de dieren een fijner leven hebben.

Contact

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons